Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công nghiệp khai khoáng

Bờ kè chống lở đá

Các sản phẩm liên quan

Bờ kè đất gia cố cơ học (MSE) linh hoạt, hấp thụ năng lượng được xây dựng bằng các vật liệu ACEGrid® hoặc ACETex® được lắp đặt tại chân sườn dốc ngăn sự lụt lở đất đá và ngăn chặn đá rơi xuống làm tắc nghẽn đường đi và tuyến vận chuyển khác tới mỏ. Cấu trúc giảm thiểu rủi ro đơn giản này có thể tiết kiệm nhiều thời gian để làm sạch đất đá rơi vãi và duy trì năng suất của các hoạt động khai khoáng.

Các công trình thực tiễn liên quan

Các ứng dụng tương tự

Bờ kè chống lở đá

Ổn định tường mỏ

Khai khoáng trong hầm mỏ kết hợp hỗ trợ trần thủy lực để ngăn sập và kiểm soát...
Bờ kè chống lở đá

Đường dẫn cho xe tải nặng

Công nghệ tường chắn ACEGrid® and ACETex® tuổi thọ cao là một giải pháp...
Bờ kè chống lở đá

Đóng gói và vận chuyển vật liệu rời

Vật liệu rời phát sinh từ các hoạt động khai khoáng được đóng gói...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý