Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Xây dựng đê bao cho dự án năng lượng tái tạo, Đài Loan

Xây dựng đê bao cho dự án năng lượng tái tạo, Đài Loan

Đài Loan | 2020-2024
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Tường chắn nước
Công trình khôi phục cảng An Bình, Thành phố Đài Nam, Đài Loan

Công trình khôi phục cảng An Bình, Thành phố Đài Nam, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Nạo vét cặn lắng ,Đê biển và vách ngăn chắn nước
Bảo vệ bờ biển, nông trường cối xay gió Hương Sơn, Tân Trúc, Đài Loan

Bảo vệ bờ biển, nông trường cối xay gió Hương Sơn, Tân Trúc, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Đê biển và vách ngăn chắn nước ,Kè
Ứng dụng ống vải địa kỹ thuật trong công trình đê chìm chắn sóng bảo vệ cảng

Ứng dụng ống vải địa kỹ thuật trong công trình đê chìm chắn sóng bảo vệ cảng

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè chắn sóng ngầm và rạn san hô nhân tạo
Sử dụng ống vải địa kỹ thuật khổng lồ để tạo kè chắn tạm thời cho việc bồi đắp đất tại cảng, Cao Hùng, Đài Loan

Sử dụng ống vải địa kỹ thuật khổng lồ để tạo kè chắn tạm thời cho việc bồi đắp đất tại cảng, Cao Hùng, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Tường chắn nước
Công trình nạo vét phù sa luồng tàu cửa khẩu và lấn biển, Thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Công trình nạo vét phù sa luồng tàu cửa khẩu và lấn biển, Thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Tường chắn nước
Bảo vệ bờ biển sân bay, Kim Môn, Đài Loan

Bảo vệ bờ biển sân bay, Kim Môn, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETex® NW, ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè chắn sóng
Bồi đắp bãi biển, Công viên cối xay gió Qijin, Cao Hùng, Đài Loan

Bồi đắp bãi biển, Công viên cối xay gió Qijin, Cao Hùng, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè
Phục hồi cửa vào thủy triều của bãi cát, Đài Nam, Đài Loan

Phục hồi cửa vào thủy triều của bãi cát, Đài Nam, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý