Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Hỗ trợ đường ống dẫn dầu và bồi đắp bãi biển tại Tabasco, Mê-xi-cô

Hỗ trợ đường ống dẫn dầu và bồi đắp bãi biển tại Tabasco, Mê-xi-cô

Châu Mỹ | 2005-2009
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè chắn sóng ngầm và rạn san hô nhân tạo ,Dầm đỡ đường ống

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý