Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Bảo vệ bờ sông và kênh mương

Đập chắn sóng

Các sản phẩm liên quan

Để ngăn chặn thay đổi dòng chảy bất thường và biến đổi môi trường sống ven sông, chúng tôi sử dụng các ống địa kỹ thuật ACETube® vuông góc với các bờ sông tạo thành các đập chắn sóng. Cấu trúc đập chắn song linh hoạt này có thể sử dụng ở địa hình không bằng phẳng, làm thay đổi hướng dòng chảy và làm giảm vận tốc dòng chảy, hạn chế sự xói sườn. Phù sa tích tụ mở rộng và duy trì các bờ sông.

Các công trình thực tiễn liên quan

Kiểm soát xói mòn bờ sông, sông Zhuoshui, Changhua, Đài Loan

Kiểm soát xói mòn bờ sông, sông Zhuoshui, Changhua, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi, ACEFormer™
Ứng dụng:Đê sông và rãnh tiêu nước, Kè, Đập chắn sóng, Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Nguồn dữ liệu

Các ứng dụng tương tự

Đập chắn sóng

Đê sông và rãnh tiêu nước

Đê sông hoặc rãnh tiêu nước được áp dụng để bảo vệ sự an toàn...
Đập chắn sóng

Bảo vệ kè sông được thường xuyên được duy trì bởi các kè nh&...
Đập chắn sóng

Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Nền móng của công trình thủy lợi thường xuyên bị xói hoặc cuốn tr&o...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý