Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Kiểm soát xói mòn và bồi lắng

ACEFormer™

ACEFormer™

Nệm vải địa kỹ thuật được rót vữa xi-măng  để kiểm soát xói mòn, c...

ACEMat™ R

ACEMat™ R

Thảm dệt ba chiều và cường độ cao để kiểm soát xói mòn ACEMat™...

ACESandbag™ EC

ACESandbag™ EC

Túi đựng cát(đất) độ bền cao dùng để kiềm chế xói mòn ACESandb...

ACESandbag™ SB

ACESandbag™ SB

Túi dệt liền mạch hình ống dùng để kiểm soát trầm tích ACESand...

ACECurtain™

ACECurtain™

Màn lưới phù sa để kiểm soát bùn và phù sa lan vào...

ACECell™

ACECell™

Ô địa kỹ thuật HDPE (hệ thống hãm kiểu tổ ong) để ổn định đất ACECell™ ô...

ACEPin™ T

ACEPin™ T

Hiệu suất ghim chặt vượt trội để cố định vật liệu địa kỹ thuật Một thanh ghim cứng cáp đượ...

ACENail™ SD

ACENail™ SD

Thanh đinh đất rỗng chống ăn mòn có độ bền cao ACENail™ SD là loại đin...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý