Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Công trình ngăn lũ quốc lộ 3, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công trình ngăn lũ quốc lộ 3, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Ngập úng
Hồ chứa nước tại đường giao Sa Lộc, Đài Loan

Hồ chứa nước tại đường giao Sa Lộc, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEBag™, ACELiner™
Ứng dụng:Ngập úng
Công viên rừng Bình Lâm, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công viên rừng Bình Lâm, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEMat™ R
Ứng dụng:Ngập úng
Dự án Cải thiện môi trường và cộng đồng ở Quận Tân Trúc, Đài Loan

Dự án Cải thiện môi trường và cộng đồng ở Quận Tân Trúc, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc ,Ngập úng
Dự án cải tạo ao nuôi cá Shihmen ở quận Miêu Lật, Đài Loan

Dự án cải tạo ao nuôi cá Shihmen ở quận Miêu Lật, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc ,Ngập úng
Công viên sinh thái cảnh quan Thung lũng Thu Hồng, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công viên sinh thái cảnh quan Thung lũng Thu Hồng, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® PP, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc ,Ngập úng
Hồ điều hòa với đê đất gia cố cho sông Fazi, Đài Trung, Đài Loan

Hồ điều hòa với đê đất gia cố cho sông Fazi, Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T
Ứng dụng:Ngập úng

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý