Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Bảo vệ bờ sông và kênh mương

Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Các sản phẩm liên quan

Nền móng của công trình thủy lợi thường xuyên bị xói hoặc cuốn trôi  bởi dòng nước chảy mạnh. Hệ thống bảo vệ xói mòn mạnh của ACE kết hợp với ống địa kỹ thuật ACETube® và ACEFormer™ để ổn định hiệu quả căn chỉnh trụ và giảm xói xung quanh nền móng đơn cọc hoặc đa cọc.

Các công trình thực tiễn liên quan

Công trình kè bảo vệ suối Trọc Thuỷ, Huyện Chương Hóa, Đài Loan

Công trình kè bảo vệ suối Trọc Thuỷ, Huyện Chương Hóa, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi, ACEFormer™
Ứng dụng:Kè, Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu
Kiểm soát xói mòn bờ sông, sông Zhuoshui, Changhua, Đài Loan

Kiểm soát xói mòn bờ sông, sông Zhuoshui, Changhua, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi, ACEFormer™
Ứng dụng:Đê sông và rãnh tiêu nước, Kè, Đập chắn sóng, Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Nguồn dữ liệu


【Brochures】ACEFormer™ Product Brochure

【Giấy tờ】Protection of Pier Foundation of Zhongsha Bridge at Zhuoshui River

【Khác】Case Study Collection- Riverbank and Channel Protection

Các ứng dụng tương tự

Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Đê sông và rãnh tiêu nước

Đê sông hoặc rãnh tiêu nước được áp dụng để bảo vệ sự an toàn...
Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Bảo vệ kè sông được thường xuyên được duy trì bởi các kè nh&...
Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Đập chắn sóng

Để ngăn chặn thay đổi dòng chảy bất thường và biến đổi môi trường sống ven s&oci...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý