Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Ứng dụng ACEModule™ để phục hồi một con lạch ở thượng nguồn của cầu Shubu, thị trấn Baoshan, huyện Tân Trúc, Đài Loan

Ứng dụng ACEModule™ để phục hồi một con lạch ở thượng nguồn của cầu Shubu, thị trấn Baoshan, huyện Tân Trúc, Đài Loan

Đài Loan | 2020-2024
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC, ACEModule™
Ứng dụng:Kè ,Bảo vệ kênh bằng lớp lót
Cải tạo bờ kè tại cầu Changhong, Đài Trung, Đài Loan

Cải tạo bờ kè tại cầu Changhong, Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEModule™
Ứng dụng:Kè ,Bảo vệ kênh bằng lớp lót
Cải thiện môi trường, sông Han, Đài Trung, Đài Loan

Cải thiện môi trường, sông Han, Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEModule™
Ứng dụng:Kè ,Bảo vệ kênh bằng lớp lót
Khôi phục con lạch ở hạ lưu cầu Chuhuo, giai đoạn II, huyện Pingtung, Đài Loan

Khôi phục con lạch ở hạ lưu cầu Chuhuo, giai đoạn II, huyện Pingtung, Đài Loan

Đài Loan | 2020-2024
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC, ACEModule™
Ứng dụng:Kè ,Bảo vệ kênh bằng lớp lót
Bảo vệ đáy kênh, Đài Nam, Đài Loan

Bảo vệ đáy kênh, Đài Nam, Đài Loan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Bảo vệ kênh bằng lớp lót

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý