Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Bảo vệ bờ sông và kênh mương

Xói mòn bờ trên sông hoặc kênh mương là một quá trình tự nhiên, nhưng quá trình này có thể bị gia tăng bởi tác động của con người. Các kỹ sư thủy lợi cần khảo sát địa mạo thủy văn , thực hiện chức năng của cấu trúc ven sông và duy trì cân bằng của tự nhiên. ACE Geosynthwtics có thể cung cấp các sản phẩm địa kỹ thuật có hiệu quả kinh tế, độ bền cao và thân thiện với môi trường vào trong các công trình ven sông khác nhau, ví dụ như các kè tăng cường cấu trúc kiểm soát bờ sông hoặc lưu lượng dòng chảy để giảm xói mòn bờ sông hoặc lắng đọng trầm tích.

Đê sông và rãnh tiêu nước

Đê sông và rãnh tiêu nước

Đê sông hoặc rãnh tiêu nước được áp dụng để bảo vệ sự an toàn...
Kè

Bảo vệ kè sông được thường xuyên được duy trì bởi các kè nh&...
Đập chắn sóng

Đập chắn sóng

Để ngăn chặn thay đổi dòng chảy bất thường và biến đổi môi trường sống ven s&oci...
Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Nền móng của công trình thủy lợi thường xuyên bị xói hoặc cuốn tr&o...
Bảo vệ kênh bằng lớp lót

Bảo vệ kênh bằng lớp lót

Kênh hoặc sông nếu không có lớp lót bảo vệ thì rất dễ xảy ra...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý