Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Bảo vệ cồn cát ven biển, Las Coloradas, Mexico

Bảo vệ cồn cát ven biển, Las Coloradas, Mexico

Châu Á | 2005-2009
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Cồn cát
Phục hồi rào chắn cát, Đài Nam, Đài Loan

Phục hồi rào chắn cát, Đài Nam, Đài Loan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACETex® PP, ACEBag™
Ứng dụng:Kè chắn sóng ,Cồn cát

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý