Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thi công đất

Công trình thi công đất chủ yếu nhằm mục đích xử lý nền đất, ví dụ như, làm thế nào để ổn định cấu trúc đất và kiểm soát xói mòn đất. ACE Geosynthetics có kinh nghiệm phong phú trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến địa kỹ thuật. Cho dù là các cấu trúc đất gia cố cơ giới (MSE) cung cấp việc bảo vệ cho sườn dốc hay các hệ thống cải thiện nền móng, gia cường nền đất yếu, đều có thể được thực hiện cùng với các sản phẩm của ACE Geosynthetics theo phương pháp an toàn, hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường bằng các giải pháp thi công đổi mới và dễ dàng.

Ổn định sườn dốc

Ổn định sườn dốc

ACE cung cấp đa dạng các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp để giảm thiểu xói mòn s...
Gia cố nền đường

Gia cố nền đường

Tán xạ tải trọng lớn trên đất nền đất yếu bằng các giải pháp gia cố với A...
Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid® và vải địa kỹ thuật ACETex® cường độ cao được trải r...
Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Khi mưa tác động lên bề mặt đất, hạt mưa chiếm chỗ trên tầng đất mặt, làm...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý