Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Sử dụng ống vải địa kỹ thuật trong tách nước bùn mỏ

Sử dụng ống vải địa kỹ thuật trong tách nước bùn mỏ

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải ,Tách nước
Tách nước trong bùn tại nhà máy xử lý nước thải, Litva

Tách nước trong bùn tại nhà máy xử lý nước thải, Litva

Châu u | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải
Xử lý tách nước bùn thải tại khu công nghiệp Chuan Sing, Đài Loan

Xử lý tách nước bùn thải tại khu công nghiệp Chuan Sing, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải
Xử lý bùn công nghiệp ở Đông Âu

Xử lý bùn công nghiệp ở Đông Âu

Châu u | 2010-2014
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải
Ứng dụng ống vải địa kỹ thuật trong tách nước bùn thải đô thị, Moldova

Ứng dụng ống vải địa kỹ thuật trong tách nước bùn thải đô thị, Moldova

Châu u | 2010-2014
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải
Xử lý bùn thải hữu cơ tại nhà máy Cà phê, Nam Mỹ

Xử lý bùn thải hữu cơ tại nhà máy Cà phê, Nam Mỹ

Châu Á | 2010-2014
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý