Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

ACECompo™ GS

Hỗn hợp địa kỹ thuật

ACECompo™ GS - Hỗn hợp địa kỹ thuật của lưới sợi thủy tinh và vải địa kỹ thuật không dệt kim dùi

Hỗn hợp địa kỹ thuật sợi thủy tinh gia cố nền đất có cường độ chịu kéo cao, môđun cao và độ giãn thấp

Vải địa kỹ thuật không dệt với hiệu quả lọc, tách và thoát nước tuyệt vời

Áp dụng để gia cố công trình với quá trình lắp đặt đơn giản và nhanh chóng

Về


Hỗn hợp địa kỹ thuật được làm bằng lưới sợi thủy tinh và vải địa kỹ thuật không dệt kim dùi 
để gia cố nền đường và mặt đường

ACECompoGS là một hỗn hợp địa kỹ thuật được làm bằng lưới sợi thủy tinh và một lớp vải địa kỹ thuật không dệt kim dùi polyester, và thường được sử dụng để gia cố các lớp nền đường và mặt đường. Các sợi thủy tinh có cường độ chịu kéo cao (lên đến 100 kN/phút hướng hai chiều) và môđun để cung cấp lực gia cố, hạn chế biến dạng của cấu trúc hoặc đất được gia cố với hỗn hợp địa kỹ thuật ACECompoGS. Vải địa kỹ thuật không dệt ch khả năng lọc, tách và thoát nước. Khi được sử dụng để gia cố mặt đường có nhựa đường, nó có thể hấp thụ vật liệu bitum để tăng cường liên kết với các lớp nhựa đường. ACECompo GS đa chức năng giúp mở rộng các ứng dụng của nó, bao gồm gia cố mặt đường trải nhựa hoặc bê-tông, gia cố móng đường và ổn định đất nền.

Chức năng

Phân tách

Phân tách

Thoát nước

Thoát nước

Lọc

Lọc

Gia cố

Gia cố

Tính năng

Cường độ chịu kéo cao
Độ giãn rất thấp và môđun chịu kéo cao
Hiệu quả lọc, tách và thoát nước lý tưởng
 Lăp đặt đơn giản và nhanh chóng

Các công trình thực tiễn liên quan

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý