Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công nghiệp khai khoáng

Tách nước

Các sản phẩm liên quan

Bùn mỏ khoáng chất nặng thường là  rất khó để lọc và vận chuyển trong quá trình xử lý. Các cấu trúc tách nước ACETube® và ACEBag™ tách riêng thành phần nước thải của bùn thải khỏi chất rắn nguyên chất lơ lửng bên trong. Vải địa kỹ thuật ACETex® có tính thấm cao trong các hệ thống này giúp khử nước nhanh chóng để xử lý và loại bỏ bùn một cách thích hợp.

Các công trình thực tiễn liên quan

Sử dụng ống vải địa kỹ thuật trong tách nước bùn mỏ

Sử dụng ống vải địa kỹ thuật trong tách nước bùn mỏ

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải, Tách nước

Các ứng dụng tương tự

Tách nước

Ổn định tường mỏ

Khai khoáng trong hầm mỏ kết hợp hỗ trợ trần thủy lực để ngăn sập và kiểm soát...
Tách nước

Bờ kè chống lở đá

Bờ kè đất gia cố cơ học (MSE) linh hoạt, hấp thụ năng lượng được xây dựng bằng c&aacute...
Tách nước

Đường dẫn cho xe tải nặng

Công nghệ tường chắn ACEGrid® and ACETex® tuổi thọ cao là một giải pháp...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý