Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

ACECompo™ PETB

Hỗn hợp địa kỹ thuật

ACECompo™ PETB - Hỗn hợp địa kỹ thuật của các sợi polyester một chiều hoặc hai chiều được kết hợp trong vải địa kỹ thuật không dệt kim dùi PP/PET

Hỗn hợp địa kỹ thuật gia cố có cường độ cao với các đặc tính lọc, tách và thoát nước tuyệt vời

Áp dụng cho công trình gia cố để kéo dài tuổi thọ của các cấu trúc

Hiệu quả kinh tế với quá trình thi công nhanh và đơn giản

Về


Hỗn hợp địa kỹ thuật được tạo ra bằng cách kết hợp các sợi PET một chiều hoặc hai chiều vào vải 
địa kỹ thuật để gia cố, tách, lọc và thoát nước

ACECompoPETB là hỗn hợp địa kỹ thuật bao gồm các sợi polyester một chiều hoặc hai chiều được kết hợp vào vải địa kỹ thuật polypropylen hoặc vải địa kỹ thuật không dệt polyester kim dùi. Các sợi polyester có cường độ chịu kéo cao, lên đến 200 kN/m theo hương một chiều và 100 kN/m theo hướng hai chiều, để thực hiện chức năng gia cố, và vải địa kỹ thuật không dệt cho khả năng tách, lọc và thoát nước lý tưởng. Đối với đường bộ hoặc đường sắt có tải trọng cao, ACECompo PETB gia cố hiệu quả để kéo dài tuổi thọ đồng thời giảm nhu cầu vật liệu với hiệu quả kinh tế.

Chức năng

Phân tách

Phân tách

Thoát nước

Thoát nước

Lọc

Lọc

Gia cố

Gia cố

Tính năng

 Cường độ chịu kéo cao
 Đặc tính lọc, tách và thoát nước tuyệt vời
 Lăp đặt đơn giản và nhanh chóng
 Hiệu quả chi phí

Các công trình thực tiễn liên quan

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý