Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

ACEDrain™ S

Lớp lót

ACEDrain™ S- Geocomposite of a board with regular dimples and a PET nonwoven geotextile

Drainage board with dimples made of high-impact polystyrene to maintain the invariable thickness under high loading pressure

With nonwoven geotextile covering dimples to prevent soil from penetrating into water channel and to allow water flow into drain core

Applicable to reinforcement construction with drainage system improvement

Về


Drainage Geocomposites Consisting of a Board with Regular Dimples
and a Polyester Nonwoven Filter Jacket

ACEDrain™ S is a drainage geocomposite consisting of a planar core wrapped with a gray polyester nonwoven geotextile. The core of ACEDrain™ S is a board with regular dimples made of high-impact polystyrene to maintain the invariable thickness under high loading pressure and provide excellent flow conductivity. The nonwoven geotextiles cover each dimple to prevent soil penetration into the water channel as well as to allow water flow into the drain core. ACEDrain™ S can be used horizontally or vertically to provide full coverage drainage. Horizontal applications include plaza decks or athletic fields, while vertical applications include seeping soil slope and retaining walls.

Chức năng

Phân tách

Phân tách

Thoát nước

Thoát nước

Lọc

Lọc

Tính năng

 Strong and durable materials
 Drainage systems enhancing
 Great water flow capability without obstruction

Nguồn dữ liệu


【Brochures】ACEDrain™ S Product Brochure

【Khác】Case Study Collection- Environmental Protection

【Khác】Case Study Collection- Roadway and Railway Construction

【Khác】Case Study Collection- Earthwork Construction

ACEDrain™ S Product Brochure

Case Study Collection- Environmental Protection

Case Study Collection- Roadway and Railway Construction

Case Study Collection- Earthwork Construction

Các công trình thực tiễn liên quan

Gia cố mái dốc, nút giao Tianliao, đường cao tốc quốc gia số 3, Đài Loan

Gia cố mái dốc, nút giao Tianliao, đường cao tốc quốc gia số 3, Đài Loan

Đài Loan | 2020-2024
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Cấu trúc gia cường lưới địa kỹ thuật cho dự án mở rộng đường khu đô thị Cái Dăm Geleximco, Việt Nam

Cấu trúc gia cường lưới địa kỹ thuật cho dự án mở rộng đường khu đô thị Cái Dăm Geleximco, Việt Nam

Châu Á | 2020-2024
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACESandbag™ EC, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc, Công trình mở rộng đường
Công trình ngăn lũ quốc lộ 3, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công trình ngăn lũ quốc lộ 3, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Ngập úng

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý