Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thi công đất

Gia cố nền đường

Các sản phẩm liên quan

Tán xạ tải trọng lớn trên đất nền đất yếu bằng các giải pháp gia cố với ACETex®. Vải địa kỹ thuật ACETex® và khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid® làm tăng khả năng chịu lực của nền móng không ổn định và cho phép thi công nhanh chóng mà không cần xử lý đất hay thay thế toàn bộ đất yếu

Các công trình thực tiễn liên quan

Công trình ổn định tầng sụt lún, Texcoco, Mexico

Công trình ổn định tầng sụt lún, Texcoco, Mexico

Châu Mỹ | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW
Ứng dụng:Gia cố nền đường
Công trình cải thiện nền yếu ở Australia, Australia

Công trình cải thiện nền yếu ở Australia, Australia

Châu Đại Dương | 2005-2009
Các sản phẩm:ACETex® PET
Ứng dụng:Gia cố nền đường, Gia cố tầng nền móng

Nguồn dữ liệu

Các ứng dụng tương tự

Gia cố nền đường

Ổn định sườn dốc

ACE cung cấp đa dạng các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp để giảm thiểu xói mòn s...
Gia cố nền đường

Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid® và vải địa kỹ thuật ACETex® cường độ cao được trải r...
Gia cố nền đường

Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Khi mưa tác động lên bề mặt đất, hạt mưa chiếm chỗ trên tầng đất mặt, làm...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý