Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Hỗn hợp địa kỹ thuật

ACECompo™ GB

ACECompo™ GB

Hỗn hợp địa kỹ thuật được làm bằng lưới sợi thủy tinh và vải địa kỹ thuật không...

ACECompo™ GC

ACECompo™ GC

Hỗn hợp địa kỹ thuật được làm bằng lưới PET và vải địa kỹ thuật không dệt li&eci...

ACECompo™ GS

ACECompo™ GS

Hỗn hợp địa kỹ thuật được làm bằng lưới sợi thủy tinh và vải địa kỹ thuật không...

ACECompo™ PETB

ACECompo™ PETB

Hỗn hợp địa kỹ thuật được tạo ra bằng cách kết hợp các sợi PET một chiều hoặc hai chiề...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý