Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Dịch vụ

Kiểm tra vật liệu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu chính xác, đáng tin cậy và toàn diện để đánh giá tính chất vật lý, cơ học, thủy lực, thoái hóa và độ bền của vật liệu. Đối với các vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp bao gồm khung lưới địa kỹ thuật, vải địa kỹ thuật và các sản phẩm liên quan vải địa kỹ thuật, chúng tôi có thể tiến hành thử nghiệm theo một số phương pháp thử nghiệm, như ISO/EN, ASTM, DIN và CNS. Các thử nghiệm và phân tích hiệu suất cũng được cung cấp để đánh giá hiệu suất của vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp trong tình huống ứng dụng cụ thể.

Giới thiệu phòng thử nghiệm của ACE

ACE Geosynthetics sở hữu một phòng thí nghiệm độc lập chuyên về kiểm tra vật liệu địa mỹ thuật. Chúng tôi tuân thủ các quy định phòng thí nghiệm liên quan của ISO/IEC 17025 và TAF, cung cấp dịch vụ kiểm tra chuyên nghiệp không thiên vị và khách quan với sự đánh giá kỹ thuật chuyên gia.

Để đảm bảo kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và chính xác, phòng thí nghiệm của chúng tôi đã được chứng nhận bởi TAF - Tổ chức Cấp phép Đài Loan và GAI-LAP - Chương trình Cấp phép Phòng thí nghiệm Vi sinh dạng địa mỹ thuật, nhằm đảm bảo rằng phòng thí nghiệm cụ thể này có khả năng thực hiện các kiểm tra mà họ ký hợp đồng thực hiện. Khác biệt với phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng của các nhà sản xuất thông thường, chúng tôi là một phòng thí nghiệm độc lập thứ ba. Do đó, chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng khách quan và sự thật cho các nghiên cứu, đánh giá, phân tích và hỗ trợ kỹ thuật cho quyết định, đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được dịch vụ và hỗ trợ cao nhất.

Sản phẩm

Đặc tính

Tiêu chuẩn

Từ khóa

Kết quả tìm kiếm

Sản phẩm Đặc tính Tiêu chuẩn Tên gọi thử nghiệm

Quy trình dịch vụ và dự toán lịch trình

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý