Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Bảo vệ môi trường

Kiểm soát phù sa và bùn đục

Các sản phẩm liên quan

Công trình ven bờ và ngoài khơi có khuynh hướng làm xáo động và làm ô nhiễm môi trường biển và môi trường sống của các sinh vật phụ thuộc đường thủy lân cận. ACECurtain™ hạn chế sự di chuyển của các chất rắn lơ lửng từ công trường tới môi trường nước gần đó, tạo một lớp bảo vệ có thể điểu chỉnh được để ngăn chặn các chất gây ô nhiễm.

Các công trình thực tiễn liên quan

Ứng dụng màng chắn phù sa tại dự án nạo vét ở nhà máy điện Linkou, Tân Đài Bắc, Đài Loan

Ứng dụng màng chắn phù sa tại dự án nạo vét ở nhà máy điện Linkou, Tân Đài Bắc, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACECurtain™
Ứng dụng:Kiểm soát phù sa và bùn đục

Các ứng dụng tương tự

Kiểm soát phù sa và bùn đục

Xử lý bùn thải

Túi địa kỹ thuật ACE là giải pháp lý tưởng cho các quy trì...
Kiểm soát phù sa và bùn đục

Nạo vét cặn lắng

Dòng nước ngọt và nước mặn đưa trầm tích vào bến cảng và tuyến h&...
Kiểm soát phù sa và bùn đục

Bãi chôn rác

Các bãi chôn rác thường bao gồm các hàng rào cơ bản,...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý