Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Công trình ngăn lũ quốc lộ 3, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công trình ngăn lũ quốc lộ 3, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Ngập úng
Hồ chứa nước tại đường giao Sa Lộc, Đài Loan

Hồ chứa nước tại đường giao Sa Lộc, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEBag™, ACELiner™
Ứng dụng:Ngập úng
Công trình khôi phục cảng An Bình, Thành phố Đài Nam, Đài Loan

Công trình khôi phục cảng An Bình, Thành phố Đài Nam, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Nạo vét cặn lắng ,Đê biển và vách ngăn chắn nước
Sử dụng ống vải địa kỹ thuật trong tách nước bùn mỏ

Sử dụng ống vải địa kỹ thuật trong tách nước bùn mỏ

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải ,Tách nước
Tách nước trong bùn tại nhà máy xử lý nước thải, Litva

Tách nước trong bùn tại nhà máy xử lý nước thải, Litva

Châu u | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải
Xử lý tách nước bùn thải tại khu công nghiệp Chuan Sing, Đài Loan

Xử lý tách nước bùn thải tại khu công nghiệp Chuan Sing, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải
Công viên rừng Bình Lâm, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công viên rừng Bình Lâm, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEMat™ R
Ứng dụng:Ngập úng
Dự án Cải thiện môi trường và cộng đồng ở Quận Tân Trúc, Đài Loan

Dự án Cải thiện môi trường và cộng đồng ở Quận Tân Trúc, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc ,Ngập úng
Dự án cải tạo ao nuôi cá Shihmen ở quận Miêu Lật, Đài Loan

Dự án cải tạo ao nuôi cá Shihmen ở quận Miêu Lật, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc ,Ngập úng

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý