Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình kết cấu biển và ven biển

Dầm đỡ đường ống

Các sản phẩm liên quan

Trọng lượng của các đường ống có thể là kè thù của chính nó đặ, biệt là khi đường ống đi qua điều kiện đất xấu. Do đó các đường ống này lún xuống do trọng lượng riêng của chúng, lệch trục, vỡ khớp nối và giải phóng các chất nguy hiểm tiềm tàng vào trong nguồn đất và nước xung quanh. Vấn đề này được giải quyết bằng cách sử dụng ACETube® ở dưới đường ốn, ngoài ra còn có chức năng có  chống ăn mòn và duy trì vị trí của đường ống.

Các công trình thực tiễn liên quan

Hỗ trợ đường ống dẫn dầu và bồi đắp bãi biển tại Tabasco, Mê-xi-cô

Hỗ trợ đường ống dẫn dầu và bồi đắp bãi biển tại Tabasco, Mê-xi-cô

Châu Mỹ | 2005-2009
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè chắn sóng ngầm và rạn san hô nhân tạo, Dầm đỡ đường ống

Nguồn dữ liệu


【Brochures】ACEBag™ Product Brochure

【Giấy tờ】Integral Solution for Dos Bacas PEMEX Marine Facilities Beach Erosion Problem at Tabasco, Mexico

【Khác】Case Study Collection- Marine and Coastal Structures Construction

Các ứng dụng tương tự

Dầm đỡ đường ống

Đê biển và vách ngăn chắn nước

Đê biển là công trình ngăn sóng được xây dựng dọc theo bờ biể...
Dầm đỡ đường ống

Đập chắn sóng và kè cảng

Duy trì hoặc bồi đắp mực độ bãi biển đã cạn có thể thực hiện một c&aacut...
Dầm đỡ đường ống

Kè chắn sóng

Kè chắn sóng làm phục hồi và bảo vệ bờ biển bằng cách gián...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý