Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Vải địa kỹ thuật

ACETex® PET

ACETex® PET

Vải địa kỹ thuật dệt PET cường độ cao dùng để gia cố đất ACETex® PET là vải đị...

ACETex® PP

ACETex® PP

Vải địa kỹ thuật dệt PP cường độ cao dùng để gia cố, bao bọc, tầng lọc và ngăn c&aacut...

ACETex® ES

ACETex® ES

Vải địa kỹ thuật dệt PP cường độ cao dùng để ổn định nền đường và gia cố nền mó...

ACETex® NW

ACETex® NW

Vải địa kỹ thuật không dệt đục lỗ kim có hoặc không có bề mặt liên k...

ACETex® SL

ACETex® SL

Vải địa kỹ thuật dệt PP để phân tách và ổn định ACETex®SL là vải đ...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý