Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

ACELiner™

Lớp lót

ACELiner™ - Hỗn hợp địa kỹ thuật có hai đến ba lớp vải địa kỹ thuật dệt và không dệt bọc kín natri bentonit

Lớp đất sét địa kỹ thuật có độ thấm cực thấp và khả năng tự phục hồi để ngăn chặn rò nước, chất hòa tan hoặc các chất lỏng khác

Độ thấm thấp, khả năng tự phục hồi và tính chịu hóa chất

Áp dụng cho các cấu trúc phân cách và lưu giữ

Về


Các lớp đất sét địa kỹ thuật tổng hợp bao gồm hai hoặc ba lớp vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp bọc kín một lớp sét hữu cơ natri bentonit

Lớpđất sét địa kỹ thuật tổng hợp ACELiner™ (GCLs) là các hàng rào thủy lưc bao gồm ba hoặc bốn lớp vật liệu. Sản phẩm ba lớp vật liệu bao gồm một lớp vải địa kỹ thuật không dệt, một lớp vải địa kỹ thuật dệt và một lớp lõi là natri bentonite tự nhiên hoặc đã gia công. Sản phẩm bốn lớp vật liệu có thêm một lớp màng địa kỹ thuật so với sản phẩm ba lớp. Lớpđất sét địa kỹ thuật tổng hợp ACELiner™ có độ thẩm thấu cực thấp và khả năng tự khôi phục tuyệt vời để ngăn chặn rò nước, chất hòa tan hoặc các chất lỏng khác. Lớp đất sét địa kỹ thuật tổng hợp ACELiner™ có thể được sử dụng cho cả yêu cầu về ngăn chặn và lưu giữ, như các lớp lót và lớp đậy bãi rác, lót kênh mương và ao nhân tạo v.v…

Chức năng

Rào chắn

Rào chắn

Tính năng

 Khả năng tự phục hồi tuyệt vời
 Độ thẩm thấu thấp
 Độ linh hoạt và độ biến dạng cao
 Tính chịu hóa chất vượt trội

Nguồn dữ liệu


【Brochures】ACELiner™ Product Brochure

ACELiner™ Product Brochure

Các công trình thực tiễn liên quan

Hồ chứa nước tại đường giao Sa Lộc, Đài Loan

Hồ chứa nước tại đường giao Sa Lộc, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEBag™, ACELiner™
Ứng dụng:Ngập úng
Công trình ổn định tầng sụt lún, Texcoco, Mexico

Công trình ổn định tầng sụt lún, Texcoco, Mexico

Châu Mỹ | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T, ACEDrain™ S, ACELiner™
Ứng dụng:Gia cố nền đường

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý