Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Ứng dụng tường chắn gia cố đất trong mở rộng bãi rác, Cao Hùng, Đài Loan

Ứng dụng tường chắn gia cố đất trong mở rộng bãi rác, Cao Hùng, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T, ACEDrain™ S, ACEMembrane™
Ứng dụng:Bãi chôn rác
Mở rộng bãi chôn lấp chất thải tại Thị xã ZhuQi, Thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan

Mở rộng bãi chôn lấp chất thải tại Thị xã ZhuQi, Thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Bãi chôn rác
Dự án bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị cho Khu liên hợp hóa dầu

Dự án bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị cho Khu liên hợp hóa dầu

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Bãi chôn rác

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý