Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình kết cấu biển và ven biển

Đập chắn sóng và kè cảng

Các sản phẩm liên quan

Duy trì hoặc bồi đắp mực độ bãi biển đã cạn có thể thực hiện một cách hiệu quả bằng lắp đặt ống địa kỹ thuật ACETube® vuông góc với bờ biển để tạo ra các đập chắn sóng hoặc kè cảng . Cấu trúc ống địa kỹ thuật ACETube® làm đứt đoạn dòng chảy dọc bờ và tích tụ trầm tích, duy trì bờ biển hiện tại. Hơn thế nữa, các vật liệu vải địa kỹ thuật thân thiện với môi trường biển, thu hút động thực vật thủy sinh sinh sống.

Các công trình thực tiễn liên quan

Nguồn dữ liệu


【Brochures】ACEBag™ Product Brochure

【Brochures】ACEFormer™ Product Brochure

【Giấy tờ】Modern breakwater solution of geotextile tube in UAE

【Giấy tờ】Geotextile Tubes Application on Beach Nourishment in UAE

Các ứng dụng tương tự

Đập chắn sóng và kè cảng

Đê biển và vách ngăn chắn nước

Đê biển là công trình ngăn sóng được xây dựng dọc theo bờ biể...
Đập chắn sóng và kè cảng

Kè chắn sóng

Kè chắn sóng làm phục hồi và bảo vệ bờ biển bằng cách gián...
Đập chắn sóng và kè cảng

Kè chắn sóng dạng tách rời

Kè chắn sóng tách rời được sử dụng chủ yếu gần sát vùng só...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý