Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình kết cấu biển và ven biển

Kè chắn sóng dạng tách rời

Các sản phẩm liên quan

Kè chắn sóng tách rời được sử dụng chủ yếu gần sát vùng sóng vỗ để giảm thiểu dòng nước chảy xiết làm xói mòn bờ biển. ACE sử dụng các vật liệu lấp tại chỗ để bơm vào ống địa kỹ thuật ACETube® có độ bền cao đến độ cao tối ưu theo yêu cầu khách hàng ứng dụng trong điều kiện sóng khác nhau.

Các công trình thực tiễn liên quan

Các ứng dụng tương tự

Kè chắn sóng dạng tách rời

Đê biển và vách ngăn chắn nước

Đê biển là công trình ngăn sóng được xây dựng dọc theo bờ biể...
Kè chắn sóng dạng tách rời

Đập chắn sóng và kè cảng

Duy trì hoặc bồi đắp mực độ bãi biển đã cạn có thể thực hiện một c&aacut...
Kè chắn sóng dạng tách rời

Kè chắn sóng

Kè chắn sóng làm phục hồi và bảo vệ bờ biển bằng cách gián...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý