Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công nghiệp khai khoáng

Đường dẫn cho xe tải nặng

Các sản phẩm liên quan

Công nghệ tường chắn ACEGrid® and ACETex® tuổi thọ cao là một giải pháp tối ưu để xây dựng các lối đi thuận tiện tới máy nghiền và các vị trí khác ở mỏ. Con đường gia cố địa kỹ thuậtđược thiết kế để chịu được cả tải trọng tĩnh và động của xe trọng tải lớn.

Các công trình thực tiễn liên quan

Các ứng dụng tương tự

Đường dẫn cho xe tải nặng

Ổn định tường mỏ

Khai khoáng trong hầm mỏ kết hợp hỗ trợ trần thủy lực để ngăn sập và kiểm soát...
Đường dẫn cho xe tải nặng

Bờ kè chống lở đá

Bờ kè đất gia cố cơ học (MSE) linh hoạt, hấp thụ năng lượng được xây dựng bằng c&aacute...
Đường dẫn cho xe tải nặng

Đóng gói và vận chuyển vật liệu rời

Vật liệu rời phát sinh từ các hoạt động khai khoáng được đóng gói...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý