Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình kết cấu biển và ven biển

Công trình bảo vệ chống xói mòn trụ cầu

Các sản phẩm liên quan

Bất kỳ công trình nào trên biển đều bị ăn mòn và suy giảm do ảnh hưởng dòng nước chảy. Các ống địa kỹ thuật ACETube® hoặc túi địa kỹ thuật ACEBag™ ôm lấy trụ cầu và nền móng cấu trúc đơn giản hoặcchịu lực khác, ngăn chặn xói mòn đất dưới nước xung quanh các trụ. Các phương pháp bảo vệ này được gia cố thêm với ACEFormer™.

Các công trình thực tiễn liên quan

Các ứng dụng tương tự

Công trình bảo vệ chống xói mòn trụ cầu

Đê biển và vách ngăn chắn nước

Đê biển là công trình ngăn sóng được xây dựng dọc theo bờ biể...
Công trình bảo vệ chống xói mòn trụ cầu

Đập chắn sóng và kè cảng

Duy trì hoặc bồi đắp mực độ bãi biển đã cạn có thể thực hiện một c&aacut...
Công trình bảo vệ chống xói mòn trụ cầu

Kè chắn sóng

Kè chắn sóng làm phục hồi và bảo vệ bờ biển bằng cách gián...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý