Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Ứng dụng ACEModule™ để phục hồi một con lạch ở thượng nguồn của cầu Shubu, thị trấn Baoshan, huyện Tân Trúc, Đài Loan

Ứng dụng ACEModule™ để phục hồi một con lạch ở thượng nguồn của cầu Shubu, thị trấn Baoshan, huyện Tân Trúc, Đài Loan

Đài Loan | 2020-2024
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC, ACEModule™
Ứng dụng:Kè ,Bảo vệ kênh bằng lớp lót
Công trình kè bảo vệ suối Trọc Thuỷ, Huyện Chương Hóa, Đài Loan

Công trình kè bảo vệ suối Trọc Thuỷ, Huyện Chương Hóa, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi, ACEFormer™
Ứng dụng:Kè ,Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu
Bảo vệ bờ sông Irrawaddy, Myanmar

Bảo vệ bờ sông Irrawaddy, Myanmar

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Kè
Bảo vệ xói mòn bờ sông, Belawan, Indonesia

Bảo vệ xói mòn bờ sông, Belawan, Indonesia

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Kè
Công trình cải thiện tuyến thoát nước chính, Huyện Bình Đông, Đài Loan

Công trình cải thiện tuyến thoát nước chính, Huyện Bình Đông, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEBag™, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T
Ứng dụng:Kè
Kiên cố hóa bờ kè, kênh cảng An Lương, Đài Trung, Đài Loan

Kiên cố hóa bờ kè, kênh cảng An Lương, Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Kè
Kiểm soát xói mòn bờ sông, sông Zhuoshui, Changhua, Đài Loan

Kiểm soát xói mòn bờ sông, sông Zhuoshui, Changhua, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi, ACEFormer™
Ứng dụng:Đê sông và rãnh tiêu nước ,Kè ,Đập chắn sóng ,Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu
Xây dựng hệ thống thoát nước, Phượng Sơn, Cao Hùng

Xây dựng hệ thống thoát nước, Phượng Sơn, Cao Hùng

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACETex® PP, ACETex® NW
Ứng dụng:Kè
Công trình cải tạo thoát nước, Thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Công trình cải tạo thoát nước, Thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Kè

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý