Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Ứng dụng ống vải địa kỹ thuật trong công trình đê chìm chắn sóng bảo vệ cảng

Ứng dụng ống vải địa kỹ thuật trong công trình đê chìm chắn sóng bảo vệ cảng

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè chắn sóng ngầm và rạn san hô nhân tạo
Bồi đắp bãi biển, Fujarah, UAE

Bồi đắp bãi biển, Fujarah, UAE

Châu Á | 2010-2014
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè chắn sóng ngầm và rạn san hô nhân tạo
Hỗ trợ đường ống dẫn dầu và bồi đắp bãi biển tại Tabasco, Mê-xi-cô

Hỗ trợ đường ống dẫn dầu và bồi đắp bãi biển tại Tabasco, Mê-xi-cô

Châu Mỹ | 2005-2009
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi
Ứng dụng:Kè chắn sóng ngầm và rạn san hô nhân tạo ,Dầm đỡ đường ống

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý