Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Công trình bảo vệ kè và trồng thực vật phía nam đoạn Sơn Khẩu, đại lộ Ứng Quảng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Công trình bảo vệ kè và trồng thực vật phía nam đoạn Sơn Khẩu, đại lộ Ứng Quảng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEMat™ R
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Phục hồi mái dốc ven đường với ACEMat™ R, Bộ lạc Thổ dân, Quận Miaoli, Đài Loan

Phục hồi mái dốc ven đường với ACEMat™ R, Bộ lạc Thổ dân, Quận Miaoli, Đài Loan

Đài Loan | 2020-2024
Các sản phẩm:ACEMat™ R, ACENail™ SD
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc ,Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Mái dốc đất gia cố tại lối vào nút giao thông Gukeng, Quốc lộ số 3, Đài Loan

Mái dốc đất gia cố tại lối vào nút giao thông Gukeng, Quốc lộ số 3, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc ,Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Dự án xử lý mái dốc trượt nông, công viên Ba Đèo, thành phố Hạ Long, Việt Nam

Dự án xử lý mái dốc trượt nông, công viên Ba Đèo, thành phố Hạ Long, Việt Nam

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEMat™ R, ACENail™ SD
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Dự án Cải thiện môi trường và cộng đồng ở Quận Tân Trúc, Đài Loan

Dự án Cải thiện môi trường và cộng đồng ở Quận Tân Trúc, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc ,Ngập úng
Dự án cải tạo ao nuôi cá Shihmen ở quận Miêu Lật, Đài Loan

Dự án cải tạo ao nuôi cá Shihmen ở quận Miêu Lật, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc ,Ngập úng
Công trình xử lý sạt trượt, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công trình xử lý sạt trượt, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc ,Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Phục hồi mái dốc, Tuyến đường 47, Đài Trung, Đài Loan

Phục hồi mái dốc, Tuyến đường 47, Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEMat™ R
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Dự án mở rộng đường tại huyện Bình Đông, Đài Loan

Dự án mở rộng đường tại huyện Bình Đông, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEMat™ R, ACENail™ SD
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý