Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thi công đất

Ổn định sườn dốc

Các sản phẩm liên quan

ACE cung cấp đa dạng các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp để giảm thiểu xói mòn sườn dốc và tăng cường sự ổn định của đất. Các hệ thống ổn định mái dốc được thi công nhanh chóng và an toàn của chúng tôi bằng việc sử dụng khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid®  và vải địa kỹ thuật ACETex® phù hợp cho việc hỗ trợ và duy trì tối đa sự ổn định sườn dốc.

Các công trình thực tiễn liên quan

Gia cố mái dốc, nút giao Tianliao, đường cao tốc quốc gia số 3, Đài Loan

Gia cố mái dốc, nút giao Tianliao, đường cao tốc quốc gia số 3, Đài Loan

Đài Loan | 2020-2024
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Ứng dụng gia cường đất để khôi phục lại sườn dốc bị xói mòn ở Châu Phi

Ứng dụng gia cường đất để khôi phục lại sườn dốc bị xói mòn ở Châu Phi

Châu Phi | 
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACEMat™ R, ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc, Gia cố nền đường, Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt
Mở rộng đường và phục hồi mái dốc gia cố bằng lưới địa kỹ thuật, Nigeria

Mở rộng đường và phục hồi mái dốc gia cố bằng lưới địa kỹ thuật, Nigeria

Châu Phi | 2020-2024
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACESandbag™ EC, ACEPin™ T
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc, Công trình mở rộng đường

Nguồn dữ liệu


【Brochures】ACECell™ Product Brochure

【Brochures】ACEDrain™ S Product Brochure

【Giấy tờ】The Life Cycle Greenhouse Gas Emissions Assessment of A Reinforced Embankment Structure

【Giấy tờ】The case of detention basin with the concept of sponge city

【Giấy tờ】An Application of the Connecting System between MSE Wall and Soil Nail

【Giấy tờ】Lessons Learned From Three Failures on a High Steep Geogrid-Reinforced Slope

【Giấy tờ】Application of a Complex Reinforced Structure next to Fault Zone

【Giấy tờ】Application of Wrap-Around Reinforced Structure at Hilly Road Repair Case in Thailand and Taiwan

【Khác】Case Study Collection- Earthwork Construction

【Videos】Ứng dụng vật liệu địa kỹ thuật | "Kết cấu gia cố đất với mặt tường bọc cuộn" được thi công thế nào?

【Videos】Ứng dụng vật liệu địa kỹ thuật | "Kết cấu gia cố với bề mặt bằng tấm đúc sẵn" được thi công thế nào?

【Videos】Ứng dụng vật liệu địa kỹ thuật | "Kết cấu gia cố đất với bề mặt bằng rọ đá" được thi công thế nào?

【Videos】Ứng dụng địa kỹ thuật | "Kết cấu gia cố đất với bề mặt bê tông đổ tại chỗ" được thi công thế nào?

Các ứng dụng tương tự

Ổn định sườn dốc

Gia cố nền đường

Tán xạ tải trọng lớn trên đất nền đất yếu bằng các giải pháp gia cố với A...
Ổn định sườn dốc

Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid® và vải địa kỹ thuật ACETex® cường độ cao được trải r...
Ổn định sườn dốc

Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Khi mưa tác động lên bề mặt đất, hạt mưa chiếm chỗ trên tầng đất mặt, làm...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý