Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Ứng dụng gia cường đất để khôi phục lại sườn dốc bị xói mòn ở Châu Phi

Ứng dụng gia cường đất để khôi phục lại sườn dốc bị xói mòn ở Châu Phi

Châu Phi | 
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACEMat™ R, ACESandbag™ EC
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc ,Gia cố nền đường ,Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt
Ứng dụng ACEMat™ R trong cải tạo mái dốc cho Đường công vụ xung quanh nhà máy điện

Ứng dụng ACEMat™ R trong cải tạo mái dốc cho Đường công vụ xung quanh nhà máy điện

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEMat™ R
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc ,Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt
Cấu trúc đất gia cường bằng ACEGrid® với bề mặt bằng lưới thép hàn mạ kẽm tại sườn dốc của một trường tiểu học

Cấu trúc đất gia cường bằng ACEGrid® với bề mặt bằng lưới thép hàn mạ kẽm tại sườn dốc của một trường tiểu học

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc ,Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý