Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công nghiệp khai khoáng

Đóng gói và vận chuyển vật liệu rời

Các sản phẩm liên quan

Vật liệu rời phát sinh từ các hoạt động khai khoáng được đóng gói tiện lợi cho việc vận chuyển và lưu trữ tại cơ sở lân cận với  ACEBag™. Vải địa kỹ thuật có cường độ cao thu gom các vật liệu rời từ các đầu máy nghiền và các đầu băng chuyền khác để đơn giản hóa và tiết kiệm cho việc xử lý và vận chuyển quặng mỏ hoặc than.

Các công trình thực tiễn liên quan

Các ứng dụng tương tự

Đóng gói và vận chuyển vật liệu rời

Ổn định tường mỏ

Khai khoáng trong hầm mỏ kết hợp hỗ trợ trần thủy lực để ngăn sập và kiểm soát...
Đóng gói và vận chuyển vật liệu rời

Bờ kè chống lở đá

Bờ kè đất gia cố cơ học (MSE) linh hoạt, hấp thụ năng lượng được xây dựng bằng c&aacute...
Đóng gói và vận chuyển vật liệu rời

Đường dẫn cho xe tải nặng

Công nghệ tường chắn ACEGrid® and ACETex® tuổi thọ cao là một giải pháp...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý